انجمن خیریه چهارده معصوم اهوز - امین نیکوکاران - اهداف خیریه

اهداف خيريه

 

               انجمن خیریه 14 معصوم (ع) اهواز با الهام از تعالیم دین مبین اسلام و رهنمود های پیامبراکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) با همت جمعی از خیرین و نیکوکاران

              کلیه فعلیتهای خود را در چارچوب اهداف زیر دنبال می کند:

 

                  دقت همه جانبه در بررسی ها و تحقیقات ، همراه با استعلام ازسایر ارگان های حمایتی برای اطمینان از وضعیت مددجو و برآورد سطح نیاز او

 •             اولویت  دادن به اصل محرومیت  و نیاز خانواده ها
 •  
 •             حفظ شأن،حرمت و کیان خانواده ها در کلیه مراحل کمک رسانی
 •  
 •              اهتمام ویژه به امور فرهنگی،تحصیلی و تربیتی مددجو                                       
 •  
 •              تأکید بر آموزش،اشتغال و خود کفا نمودن خانواده های مددجو
 •  
 •              جذب کمک های مردمی و مشارکت کلیه آحاد جامعه در کمک رسانی به مددجویان
 •  
 •              یاری گرفتن از بانیان خیر و نیکوکار جهت تأمین هزینه های انجمن
 •  
 •  

               در این راستا امیدواریم با همیاری دستهای پر مهر شما بتوانیم اشکی از چشم یتیمی زدوده و خنده ای بر لبان او جاری سازیم.