انجمن خیریه چهارده معصوم اهوز - امین نیکوکاران - انجمن خیریه چهارده معصوم اهوز - امین نیکوکاران

مقاله ها

مراسم با شکوه عید سعید قربان در انجمن خیریه 14 معصوم(ع) اهواز برگزار شد.

 

با هدف تامین گوشت مورد نیاز ایتام و نیازمندان خانواده های تحت پوشش و اجرای نذر نیکوکاران و خیرین،همچون سنوات گذشته به همت دست اندرکاران و کارمندان و عوامل اجرائی بویژه هیئت مدیره انجمن خیریه 14معصوم(ع) اهواز مراسم عید قربان با شکوه خاصی برگزار گردید.

بنابه گزارش روابط عمومی انجمن خیریه 14معصوم(ع) این مراسم با تدارکات وسیع از هفته ها قبل از عید قربان با مشارکت خیرین و نیکوکاران انجام می شود،امسال نیز با حال و هوای معنوی خاصی صورت گرفت.

نیکوکاران که اغلب قبل از روز عید نسبت به سفارش قربانی اقدام نمودند ،از نحوه منظم و سیستماتیک در فرایند عمل ذبح و نظارت شرعی و بهداشتی که با همکاری اداره کل دامپزشکی استان شکل گرفت ابراز رضایتمندی نمودند.

مراسم ذبح گوسفند بنا به هماهنگی ها و جلسات فراوان مسئولین و واحدهای انجمن در روزهای جداگانه که وظایف و عملکرد کلیه نیروهای انسانی را مشخص میکند،در روز مقرر انجام گرفت.

گفتنی است مراسم یاد شده با تبلیغات میدانی وسیعی از سوی روابط عمومی انجمن شکل گرفت علاوه بر نشریات ،چاپ و توزیع پوستر و پیامک در شبکه های اجتماعی و وب سایت از خیرین و نیکوکاران جهت ایتام و نیازمندان دعوت به عمل آمد.