انجمن خیریه چهارده معصوم اهوز - امین نیکوکاران - پرداخت تعهدات نقدی جلسه هفتگی - حامیان ایتام - عضویت ماهيانه

پرداخت تعهدات نقدي

نیکوکار گرامی

برای پرداخت کمک نقدی بابت تعهدات جلسات هفتگی ، عضویت ماهیانه ، حامی خاص برروی لینک زیر کلیک نمایید:

توضیح ضروری :

- چنانچه کد شناسه پرداخت را بوسیله پیامک دریافت نموده اید گزینه « پرداخت با شناسه » را انتخاب نمایید

- در غیر اینصورت گزینه « پرداخت بدون شناسه » را انتخاب نموده و نسبت به ثبت طلاعات خواسته شده و تعیین نیت و سرفصل مورد نظر اقدام فرمایید.

 

راهنمای پرداخت آنلاین: