انجمن خیریه چهارده معصوم اهوز - امین نیکوکاران - سفارش تاج گل

سفارش تاج گل

واحد تاج گل انجمن خیریه چهارده معصوم (ع) اهواز آماده دریافت انواع سفارش جهت مجالس و مراسم ( ترحیم و بزرگداشت و ... ) به همراه سرویس ایاب و ذهاب می باشد.

           نحوه سفارش :

           1- تماس با شماره مستقیم 32933833 یا ( 32933800  و   32920001 داخلی 146 ) 

           2- مراجعه حضوری به دفتر مرکزی انجمن

           3- مراجعه حضوری به غرفه آرامستان (بهشت شهدا- روبروی سالن تطهیر)